• Absolventă a studiilor de masterat în specializarea “Managementul Proiectelor”, la Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice “David Ogilvy” din cadrul Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Admnistrative, Bucureşti.

• Deţin peste 6 ani experienţă în managementul de proiect şi peste 2 ani în managementul de program, dobândită atât ca expert în fonduri structurale în cadrul Autorităţi de Management pentru Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative 2007-2013, Serviciul Strategie şi Coordonare Program cât şi ca manager de proiect în cadrul administraţiei publice locale.

• Ofer consultanţă de specialitate în vederea accesării programelor de finanţare europeană cât şi în domeniul promovării şi dezvoltării iniţiative private.

• Ca formator de formatori, desfăşor training specializat în domeniul managementul de proiect.